POCETNA STRANICA

Tesla

Kontakt

 • ŠTITIMO VAŠE IDEJE

  Savez pronalazača Vojvodine je nevladina, dobrovoljna, strukovna organizacija koja se zasniva na slobodi udruživanja pronalazača, njihovih udruženja i drugih organizacija osnovanih po teritorijalnom ili strukovnom principu. Savez se bavi javnim i stručnim pitanjima, ciljevima i interesima u oblasti pronalazaštva, naučno - istraživačke i inovacione delatnosti. <više o nama>

 • Međunarodna konferencija o inovacijama pod pokroviteljstvom Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO).

  Tesla Fest doprinosi uspostavljanju konkretnih poslovnih aranžmana i bržoj komercijalizaciji pronalazaka i drugih pronalazačkih zamisli.

 • NIKOLA TESLA

  Nikola Tesla je jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike.

  Rođen je 10. jula 1856. u selu Smiljan kod Gospića u Lici (danas Hrvatska) u srpskoj porodici, a umro 7. januara 1943. u Njujorku, SAD... <više o Nikoli Tesli>

Partneri