POCETNA STRANICA

Tesla

Kontakt

NEŠTO O SAVEZU PRONALAZAČA VOJVODINE

Savez pronalazača Vojvodine je dobrovoljna, nevladina strukovna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja pronalazača,
njihovih udruženja i drugih organizacija osnovanih po teritorijalnom ili strukovnom principu.
Savez se bavi javnim i stručnim pitanjima, ciljevima i interesima u oblasti pronalazaštva, naučno - istraživačke i inovacione delatnosti.

Organizator i suorganizator više domaćih i međunarodnih simpozijuma i naučnih skupova na temu intelektualne svojine, inovacija, pronalazaštva i korišćenja patentnih informacija u tehnološkom razvoju, alternativni izvori energije, energetska efikasnost, zaštita životne sredine i sl.

TESLA FEST - MEĐUNARODNI FESTIVAL INOVACIJA, ZNANJA I STVARALAŠTVA

 • Savez pronalazača Vojvodine kao najaktivnija organizacija u okviru Saveza pronalazača Srbije je osnovao TESLA FEST pre 33 godine u Novom Sadu sa idejom da afirmiše i podstiče razvoj i primenu inovacija, pronalazaštva, stvaralaštva, tehničke kulture, posebno među mladima u funkciji privrednog, kulturnog i naučnog - tehnološkog razvoja.
 • Svake godine TESLA FEST počinje 12. oktobra. Nikola Tesla je u više prilika rekao da mu je ovaj dan jedan od najdražih u životu, jer je tada 1887. godine podneo svoju prvu patentnu prijavu, Američkom zavodu za patente, kojom je čovečanstvu obnarodovao svoje epohalno otkriće: obrtno magntno polje, indukcioni motor i višefazni sisitem naizmeničnih struja i doživeo njihovu primenu 1896 na Nijagarnoj elektrani. Na patentima proizišlih iz ove prijave i danas, počiva ceo svetski energetski sistem.
 • Na TESLA FESTU su relizovani i mnogi kulturni programi posvećeni Tesli i drugim našim znamenitim stvaraocima.
 • TESLA FEST je najveća manifestacija ove vrste u jugoistočnoj Evropi i prerastao je u događaj od šireg privrednog, naučnog, kulturnog i obrazovnog značaja za našu zemlju, a doprinosi i međunarodnoj saradnji u regionu i Evropi.
 • Licenciran je od Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) čija zlatna medalja se svake godine dodeljuje za najbolju inovaciju.
 • WIPO je i pokrovitelj Međunarodne konferencije o inovacijama i intelektualnoj svojini koja se održava svake godine u okviru TESLA FEST-a.
 • U Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije registrovan je žig ove manifestacije.
 • TESLA FEST je uvršten i u program Svetske asocijacije pronalazača (IFIA).

PARTNERI SAVEZA PRONALAZAČA VOJVODINE:

NEKE KONKRETNE AKCIJE I REZULTATI:

Svojim delovanjem u saradnji sa pronalazačkim organizacijama u opštinama Vojvodine, Regionalnim privrednim komorama, privrednim organizacijama, obrazovnim i naučnim institucijama, ostvario je značajnu društvenu ulogu u afirmaciji i razvoju pronalazaštva i inovacijske delatnosti u Vojvodini i u našoj zemlji.

Pruža pravne i druge stručne savete i usluge na izradi tehničke dokumentacije za zaštitu prava intelektualne svojine (patent, mali patent, model, žig i dr.), kao i pomoć u realizaciji i transferu pronalazaka.

Izrada tehno–ekonomskih analiza i investicionih programa i biznis planova za pojedine inovacije i pronalaske.

Organizacija nastupa naših pronalazača i mladih talenata na međunarodnim takmičenjima i sajmovima inovacija u Briselu, Pitsburgu, Ženevi, Nirnbergu, Brnu, Sofiji, Moskvi, Plovdivu, Varni, Budimpešti, Barseloni, Seulu, Jaši, Banja Luci, Zgrebu, Iloku, Skoplju, itd.

Izdato je desetine publikacija, kataloga, zbornika radova na srpskom i engleskom jeziku iz oblasti inventivne delatnosti.

IZDATE KNJIGE:

 • "Put u inovacijsko društvo",
 • "Međunarodni vodič za pronalaske",
 • "Nova Teslina biografija",
 • "Tesla počasni građanin Novog Sada",
 • "12 oktobar-Teslin najdraži dan u životu",
 • i brojne druge...

Savez je za svoju aktivnost, afirmisanje i razvoj pronalazaštva u zemlji i regionu nagrađen visokim međunarodnim priznanjima od institucija i organizacija u Evropi, Americi, Rusiji, WIPO-Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, IFIA-Svetska organizacija pronalazača i dr.

Posebno priznanje je nagrada WIPO – velika zlatna medelja, koja je ustanovljena pre 10 godina i svake godine se dodeljuje na TESLA FESTU za izuzetan pronalazak.